14 Nisan 2015 SalıMuhyi's-Sünne İmâm Begavi (1) Mesâbîh kitabında Ebû Hureyre (Radıyallâhü Anh) rivayetiyle bildirdiğibir hadis-i şerifte Resûl-i Ekrem (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):
- Bize her ni'met verene, iyilik edene mükâfatını verdik. Fakat Ebû Bekir'in iyiliğinin ikramının karşılığını veremedik. Ona Hakk Teâlâ Hazretleri kıyamette ikramda bulunacak, mükâfatını verecektir. Bana Ebû Bekir'in malının verdiği faide gibi hiç kimsenin malının faidesi olmadı. Eğer dost edinseydim, Ebû Bekir'i dost edinirdim. Fakat ben Hakk Teâlâ Hazretleri'nin dostuyum. buyurmuşlardır..(2)

Hazret-i Ömer (Radıyallâhü Anh):
- Hazret-i Ebû Bekir bizim seyyidimiz, hayırlımızdır. Resûl-i Ekrem'e hepimizden çok sevgilidir, buyurmuştur..

AÇIKLAMA
(1)  Muhyi's-Sünne İmâm Begavi (Hüseyn bin Mes'ûd'dur)Muhyi's-Sünne diye meşhurdur. Horasan'da "Bag" şehrinde tevellüd ve 516'da vefat etti. Me'âlimü't-Tenzil adındaki tefsiri ile, Mesabih adındaki hadis kitabı meşhurdur.
Bu kitaptaki âyet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin çoğu  Me'âlimü't-Tenzil ve Mesabih'den alınmıştır.. (Rahmetullahi Aley)

(2) Tırmizi


Faydalandığım kaynak
DÖRT BÜYÜK HALİFE
sayfa 68 menkibe 36

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...