17 Eylül 2015 Perşembe

Bakara suresi 50ve 51 ayetlerin sebebi nuzulü

Posted by Emine Kaya on 06:10 with No comments

50. Hani Musa kırk geceliğine vaidleşmiş idik. Yine siz (yahudiler) onan arkasından, zalimler olarak buzağıyı (ilah olarak) almıştınız.

51. Daha sonra sizi, bu işinizin peşi sıra affetmiştik, ki belki şükredersiniz (diye).Ayetlerin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:

1- Bunda, müşrik Araplarda, yahudilerden ve hristiyanlardan görmüş olduğu muhalefet hususunda, Hz. Peygamber (s.a.v.)'e bir teselli bulunmaktadır. Sanki Cenâb-ı Allah, Musa (a.s.)'nın bu kötü olaya sabredişi gibi, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in de sabretmesini emretmiştir. Çünkü İsrailoğulları Allah onları Firavn'dan kurtardıktan ve Musa (a.s.)'nın ilk çıkışından o vakte kadar harikulade mucizeler gösterdikten sonra bu zayıf şüpheye kanmışlardır. Sonra Musa (a.s.) buna sabretmişti. Bundan dolayı Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bu şiddetli eziyetlere sabretmesi, daha da evlâdır. [104]

2- Hz. Muhammed (s.a.v.)'le en fazla mücadele eden ve O'na en çok düşmanlık besleyenler yahudiler idi. Bundan dolayı, Cenâb-ı Allah sanki şöyle demektedir: Bunlar, selefleriyle iftihar ediyorlar. Oysaki onların selefleri, ahmaklığın, cehaletin ve inadın işte bu derecesinde idiler. Ya onların halefleri nasıl olur? [105]

kaynaklar
[104] Fahreddin er-Razi, Mefatihu’l-Ğayb.
[105] Fahreddin er-Razi, Mefatihu’l-Ğayb.

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...