2 Temmuz 2015 Perşembe

Bakara suresi 41.ayetin sebebi nuzülü

Posted by Emine Kaya on 23:53 with No comments

41. Yanınızdakini doğrultucu olarak gönderdiğime iman edin, onu inkâr edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimizi az bir baha ile değişmeyin. Ancak benden korkun


Ayetin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:

1- Hasen ve bazı müfessirler diyorlar ki:

"Yahudi hahamları, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Tevrat'taki vasıflarını değiştirip bunun için bir ücret yani rüşvet alıyorlardı. Bu âyetle bundan men'edildiler."

2- "Yahudi hahamları dinlerini halka öğretme karşılığında ücret alırlardı. Bu âyetle bu yasaklandı" da denilmiştir.

3- O'nu ilk inkâr edenler, yahudilerdir; çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine'ye geldiğinde, orada yahudi olan Kurayza ve Nadir kabileleri bulunmaktaydı. Onlar Hz. Peygamberi inkâr edince, diğer yahudiler de onlara tabi oldular. Buna göre ayette sanki, "Ehl-i kitabtan O'nu ilk inkâr edenler olmayın!" denilmiştir. Bu şu ayette buyurulduğu gibidir:

"Ve benim sizi, alemlere üstün kıldığımı.." [82] Yani kendi çağlarındaki âlemlere...[83]

4- İbn Abbas (r.a.) şöyle demiştir:

"Yahudilerin Ka'b İbn Eşref, Huyey İbn Ahtab vb. liderleri fakir yahudilerden hediyeler alıyorlardı. Onlar, eğer Yahudiler, Hz. Muhammed (s.a.v.)'e tabi olurlarsa, bu o hediyelerin arkasının kesileceğini biliyorlardı. Bundan dolayı, bu değersiz hediyelerin kesilmemesi için, küfürde ısrar ettiler." [84]

5- Bu âyet-i kerime her ne kadar İsrailoğullarına mahsus ise de bu konuda on­lar gibi davranan herkes bu âyetin hükmüne girer. 
Yani bir hakkı değiştirmek veya iptal etmek için rüşvet alan veya öğretmesi vacip olan bir şeyi bir ücret almaksızın öğretmekten veya kendisinden bir başkasının edâ edemiyeceği bir ilmi yine ücret almaksızın edâ etmekten kaçınan kimseler bu âyetin hüküm ve tehdidi altına girer.[85]kaynaklar

[82] Bakara: 2/47.

[83] Fahreddin er-Razi, Mefatihu’l-Ğayb.

[84] Fahreddin er-Razi, Mefatihu’l-Ğayb.

[85] Ebu Abdullah Muhammed ibn Ahmed el-Kurtubî, el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'ân, 1/228-229.
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...