4 Temmuz 2015 Cumartesi

Bakara Suresi 42-43 ayetlerin sebebi nuzulü

Posted by Emine K. Kaya on 02:59 with No comments

42. Sizler bilip dururken hakkı bâtıla karıştırıp hakkı gizlemeyin.

Ayetin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:

1- Ebu'l-Aliye der ki:

"Yahudiler: "Muhammed peygamber olarak gönderilmiştir ama bizden başkalarına." demişlerdi. İşte onların "Muhammed peygamber olarak gönderilmiştir." sözleri hak, "bizden başkalarına gönderilmiştir." sözleri ise bâtıldır."[86]43. Namazı dosdoğru kılınız, zekatı veriniz ve rükû edenlerle beraber rükû ediniz.Ayetin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:

1- Fahreddin er-Razi der ki:

"Yahudiler namazlarında rükûya varmıyorlardı, bu nedenle Cenab-ı Hak, onları müslümanların namazını kılmaya teşvik için, özellikle rükû kelimesini zikretti." [87]

2- Taberi diyor ki:

"Yahudi hahamları ve münafıklar, insanların namaz kıl­malarını ve zekat vermelerini emrettikleri halde kendilerinin bunları yapmadık­ları bu sebeple de Allah tealanın, onları bu âyetle ikaz ettiği zikredilmektedir. Ta ki Müslümanlarla birlikte namaz kılsınlar, onlar gibi mallarının zekatını versin­ler ve yine onlar gibi, Allah’a boyun eğsinler."[88]


kaynaklar
[86] Ebu Abdullah Muhammed ibn Ahmed el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi'l-Kur'ân, 1/233.
[87] Fahreddin er-Razi, Mefatihu’l-Ğayb.
[88] İbn Cerir et-Taberî, Camiu’l-Beyân.

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...