15 Eylül 2015 Salı


48. Ve öyle bir günden korunun ki o günde hiç kimse hiç kimse adına bir şey ödeyemez, ondan hiçbir şefaat kabul olunmaz, ondan bir fidye alınmaz, on­lara yardım da edilmez.


Ayetin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:

1- Müfessirlerin kaydettiklerine göre bu âyetin nüzul sebebi şudur:

''İsrail oğul­ları: ''Bizler Allah'ın oğulları, dostları ve peygamberlerinin çocuklarıyız ve ba­balarımız bize şefaatçi olacaklardır." diyorlardı. Allah Tealâ da onlara, kıyamet günü onlardan fidyenin de şefaatlerin de kabul edilmeyeceğini bildirdi.''[102]

2- Bir rivayette de onların "Bizler Allah'ın dostu olan İbrahim'in evlâtlarıyız. O, Allah'ın rızası için kes­meye yatırdığı İshak'ın babasıdır. Bize şefaat eder ve bizi azâbdan kurtarır." dedikleri, babaları ile kimi kastettikleri açık olarak belirtilmiştir.[103]

kaynak

[102] Ebu Abdul­lah Muhammed ibn Ahmed d-Kurtubî, el-Câmiu Ii-Ahkâmi'1-Kur'ân, 1/259.
[103] H. Tahsin Emiroğlu, Esbab-ı Nüzul, Konya, 1965. 1/43; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 1/22.
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...