15 Eylül 2015 Salı


45. "Bir de sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin."Ayetin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:

1- Çoğu ilim ehline göre bu âyet-i kerime, Ehl-i Kitab'a hitaptır. Bununla beraber bütün kullar için bir edeptir.

2- Bazı alimler der ki: "Bu hitapla müslümanlara hitap etmeğe dönülmüştür."

3- İmam Vahidi der ki: "Birinci görüş daha kuvvetlidir."[100]

4- Fahreddin er-Razi der ki:

"Âlimlerden bir gurup, bunların Hz. Muhammed (s.a.v.)'e iman etmiş olanlar olduğunu söylemiştir. Çünkü namazı asla kabul etmeyip, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in dininde sabrı inkâr eden kimselere hemen hemen namazla ve sabırla yardım isteyiniz!" denilmiş.
Bu sebeple bu hitabı, Hz. Muhammed (s.a.v.)'i kesinlikle tasdik eden kimselere yöneltmek gerekir.
Hitabın önce İsrailoğulları hakkında olması, bundan sonra Hz. Muhammed (s.a.v.)'i tasdik eden kimselere yönelmiş olması da imkansız değildir. 
Doğruya en yakın olan görüş, bu ayetle kendilerine hitap edilenlerin, Benî İsrail olmasıdır. Çünkü hitabı onlardan başkasına tevcih etmek, ilahi nazmın ifade düzenini bozar." [101]


Kaynak

[100] İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayıncılık: 22.
[101] Fahreddin er-Razi, Mefatihu’l-Ğayb.

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...