30 Haziran 2015 Salı

Bakara Suresi 23. 25.Ayetlerin Sebebi Nuzülü

Posted by Emine K. Kaya on 18:21 with No comments23. Eğer kulumuzun üzerine indirdiğimizden şüphe ediyorsanız haydi onun benzerinden siz de bir sûre getirin. Allah'ın dışında şâhidlerinizi de çağırın eğer (sözünüzde) sâdıklar iseniz.Ayetin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:

1- Müşrikler Kur'ân'ı işittikleri zaman: "Bu, Allah'ın sözüne benzemiyor. Biz doğrusu onun Allah kelâmı olduğundan şüpheliyiz." demişlerdi de âyet bunun üzerine nazil oldu. [53]

2- Elbetteki bu müşriklerin ilk örnekleri asr-ı saadette Kur'ân'ın ilk muhatabları olan Mekke müşrikleri olmakla birlikte Kur'ân'ın bu meydan oku­ması kıyamete kadar bütün inkarcılar hakkında geçerlidir.[54]

3- Taberi diyor ki:

"Allah teala bu âyet-i kerimeyi, kavminin müşrik ve münafıkları ve ehl-i kitabın kâfir ve sapıklarına karşı Rasulullah'a bir delil ve bir hüccet olarak zikretmiştir." [55]25. Mü’minleri müjdele.

Ayetin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:

1- Allah Teala bir önceki âyette kâfirlerin cezasını zikretti bu ayette de mü'minlerin mükafaatını zikretti.[56]

kaynak
[53] Ebu Abdullah Muhammed ibn Ahmed el-Kurtubî, el-Câmiu li-Ahkâmi'1-Kur'ân, Beyrut 1408/1988. 1/161.
[54] Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 1/18.
[55] İbn Cerir et-Taberî, Câmiu'l-Beyân.
[56] Suyûtî, ed-Dürr: 1/33. İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayıncılık: 21.
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...